Tibetas – dievų miestas

2016 rugsėjis

01_Tibetas_©_persoots_com

Paslaptingi kalnų kontūrai Tibete – piramidės?!

1999 metais grupė mokslininkų iš Ufos surengė ekspediciją į Tibetą ieškoti legendinio dievų miesto. Jos rezultatai pranoko visus tyrėjų lūkesčius: aptiktas ištisas piramidžių kompleksas!

Visos piramidės yra labai senos, jų amžius žymiai didesnis nei Egipto piramidžių, kurios, skirtingai nei Tibeto, išliko dar gana geroje būklėje. Palyginimui, jei vidutinis Didžiųjų Egipto piramidžių amžius yra apie 4600 metų, tai kai kuriais skaičiavimais, Tibeto piramidėms gali būti maždaug apie vieną milijoną metų!

Kadangi dauguma piramidžių, stebinančių savo įspūdingu amžiumi, nukentėjo nuo laiko poveikio, tuomet natūraliai kyla klausimas: ar mokslininkai negalėjo pamatyti piramides ten, kur jų nėra? Kitaip tariant, supainioti keistus aplinkinių kalnų kontūrus su piramidės formomis? Galų gale, Tibetas yra viena iš paslaptingiausių vietų visoje planetoje, daugeliui žmonių ji yra šventa. Kiekvienais metais čia lankosi šimtai piligrimų iš viso pasaulio, taip pat turistų. Kodėl nė vienas iš jų nepastebėjo piramidžių iki šios ekspedicijos?

Nepaisant didelio sugriuvimo, atidžiai įsižiūrėjus, galima aiškiai matyti gana tikslius piramidžių kontūrus. Visa ekspedicijos medžiaga (nuotraukos, eskizai, vaizdo įrašai) buvo apdorojama kompiuterine programa, kuri ir parodė, kur yra piramidė ir kur paprastas kalnas.

Kodėl žmonės nepastebėjo jų anksčiau, taip pat galima paaiškinti. Faktas yra tai, kad piligrimų psichologija yra labai specifinė. Šie žmonės yra giliai panirę į save. Po įveiktų daugybės sunkumų savo kelyje, pasiekus šventą vietą, kuria yra laikomas Tibetas, jie panyra į meditaciją ir atsijungia nuo realybės. Mokslinis požiūris jiems yra svetimas ir nereikalingas. Tuo pačiu metu, informacijos apie mokslines ekspedicijas į šias vietas nėra. Ir šiai ekspedicijai iš Ufos labai sunkiai pavyko gauti leidimą iš Kinijos valdžios institucijų.

Iš viso mokslininkai aptiko daugiau nei 100 piramidžių ir įvairių monumentų, orientuotų į pasaulio puses ir išsidėsčiusių aplink švenčiausią ir labiausiai garbinamą Rytų pasaulyje Kailašo kalną. Tai pagrindinė piramidė, turinti 6638 metrus aukščio. Visos kitos piramidės savo forma ir dydžiu skiriasi viena nuo kitos. Jų aukštis svyruoja nuo 100 iki 1800 metrų. Palyginimui galima prisiminti, kad didžiausia Egipto piramidė – Cheopso pradžioje siekė kiek daugiau nei 146 metrus, dabar yra apie 138 m.

Tarp piramidžių yra gana keistų akmeninių konstrukcijų su išlenkimais arba lygiais paviršiais, kurias ekspedicijos dalyviai pavadino ,,veidrodžiais“. Vėliau mokslininkai iškėlė ne vieną versiją dėl jų paskirties. Be to, buvo aptikta kažkas, kas labai panašu į didžiulių akmeninių žmonių statulas.

Tibetas saugo amžių išmintį

Ir be piramidžių šie kalnai buvo apgaubti daugybe legendų. Dabar, kai Tibete rastos milžiniškos, keistų formų akmeninės struktūros, jo populiarumas dar labiau išaugo. Kas pastatė šias piramides ir koks jų amžius – lieka mįslė, nors versijų gana daug. Deje, ne visiems norintiems piramidės prieinamos. Galbūt šį draudimą savo palikuonims perdavė Dievų vaikai, kurie jas ir pastatė. Piramidžių kompleksas, anot daugelio mokslininkų, yra toje vietoje, kur kadaise buvo Šiaurės ašigalis iki Pasaulinio tvano.

Vokiečių kilmės rusų filosofą Nikolajų Rerichą Tibetas traukė visą gyvenimą. Jis buvo įsitikinęs, kad Tibetas yra žmonijos kilmės centras, o mūsų civilizacijai pradžią davė atlantai. Šių žodžių patvirtinimą galima rasti ir senosios Tibeto Bono religijos senovės sutrose. Panašias išvadas padarė ir Indijos svamiai, šios idėjos atsispindi jų knygose. Pasak ir kitų literatūros šaltinių, būtent atlantai mūsų planetoje sukūrė pirmąją žmonių technologinę civilizaciją.

Manoma, kad lemūrų-atlantų civilizacija savo legendinius klestėjimo pasiekimus pasiekė būtent Tibete. Prieš daug tūkstančių metų dar iki mūsų eros ji dingo. Kodėl? Atsakymo kol kas nėra.

Kai keliamos tokios įdomios versijos, anksčiau ar vėliau atsiranda žmonės, kurie nori atrasti atsakymus. Tokiais ir buvo mokslininkai iš Ufos, kurie Tibete aptiko paslaptingas struktūras ir yra įsitikinę, kad tai realiausios apgriuvusios piramidės.

Pagal legendą šioje vietoje buvo ,,Dievų miestas“, kuriame galėjo lankytis lamos, indų jogai ir piligrimai. Aplankyti miestą galėjo visi be apribojimų, tačiau paprasti mirtingieji šioje teritorijoje pajusdavo keistą baimę, galvos svaigulį, o prieš akis iškildavo fantastiški vaizdai.

Kokias išvadas padarė Ufos ekspedicija? Surinkę unikalią medžiagą, mokslininkai patvirtino Rericho žodžius – lemūrų-atlantų civilizacija tikrai egzistavo mūsų planetoje! Ir būtent atlantai, padedami nežemiškos civilizacijos, pastatė piramides.

Kur dingo ši galinga civilizacija? Yra versija, kad ji neišmirė ir nežuvo. Po piramidžių pastatymo lemūrai ir atlantai tiesiog nusileido į požeminius urvus – būstus, esančius po šiomis struktūromis. Ten jie įėjo į gilią samadhi būklę: į būseną, kurios metu medituojantysis ištirpsta grynosios sąmonės tėkmėje ir pajaučia ryšį su visomis gyvomis būtybėmis. Pasiekę šią būseną, atlantai save tarsi ,,užkonservavo“ kažkuriam laikui, – tūkstančiams, gal milijonams metų.

Galbūt jie nusprendė mūsų planetos ateičiai išsaugoti kažką panašaus į atsarginį genofondą, jei kas nutiktų Žemės gyventojams? Ir kai šis laikas ateis, jie išeis iš savo buveinių? O dabar įėjimus ten saugo galinga ir nežinoma jėga.

Tibeto akmens veidrodžiai

02_Kailašo_paslaptys_©_paranormal_news_ru

Akmeninės konstrukcijos aplink Tibeto piramidžių kompleksą turi gana keistą formą: dauguma jų lygaus paviršiaus ir įgaubtos. Jas ir vadina laiko veidrodžiais. Mokslininkams tai yra didelė mįslė. Kaip akmenys gali paveikti laiką? O tai, kad jie iš tiesų sugeba įtakoti jį, patvirtina ne vienas nutikimas. Bet kuriuo atveju nesąmoningai gali kilti mintis, kad tai yra ne tik hipotezė, bet faktas. Beje, galbūt tai ir buvo ne per seniausiai paslaptingos alpinistų žūties priežastis, apie kurią rašė pasaulio žiniasklaida. Pasiekę Kailašo kalną žmonės labai paseno, minima, kad penkiasdešimčia metų!

Štai ką apie tai kalba paranormalių reiškinių tyrėjai:

- Aišku, kad tokio didžiulio ,,akmens veidrodžių“ skaičiaus struktūra turėjo tam tikrą svarbią paskirtį. Visi šie akmenys skirtingos formos ir dydžio. Didžiausias, kurio aukštis siekia aštuonis metrus, yra vadinamas ,,akmeniniais laimės rūmais“. Tai gali būti perėjimo į paralelinius pasaulius vieta.

Visi didelių dydžių ,,veidrodžiai“ yra aiškiai įgaubtos formos. Jie išsidėstę vakarinėje ir šiaurinėje Kailašo pusėje. Kiekvieno jų aukštis siekia apie 1800 metrus. Pasak mokslininkų, šie akmens veidrodžiai  kaupia energiją ir perduoda ją kitiems Visatos energijos jėgų srautams.

N. A. Kozyrevo teorija

Pirmas, kuris pabandė įminti laiko mįslę buvo Rusijos astrofizikas N. A. Kozyrevas (Н. А. Козырев). Pagal jo teoriją, šiuose akmeniniuose ,,atšvaituose“ laikas išsitempia ir susispaudžia kaip ypatingos energijos rūšis. Kai kurie mokslininkai, remdamiesi mokslinių tyrimų rezultatais, pateikia ne mažiau drąsią hipotezę: ,,veidrodžiai” atlieka ,,laiko mašinos“ vaidmenį.

Be to, ,,veidrodžiai“ ekranuoja galingas skirtingų energijų sroves, apie kurias mes šiandien neturime nė menkiausio supratimo. Bet tie, kurie statė piramides ir veidrodžius, žinoma, žinojo kam to reikia. Kaip žinojo ir tai, kaip jie veikia.

Kita prielaida gali tiesiog atvesti į aklavietę bet kokį mokslininką, nes yra klausimas – kaip tokias piramides buvo įmanoma pastatyti? Kaip buvo sukurta būtina forma tokiems milžiniškiems ,,veidrodžiams“?

Senovės Tibeto raštuose sakoma, kad piramidės buvo pastatytos penkių elementų pagalba – žemės, ugnies, vandens, vėjo ir oro. Bono religijos lamos aiškina, kad penkių elementų galia – psichikos energija.

Kai kuriose Tibeto piramidėse, kaip teigia E. Muldaševas (Эрнст Мулдашев), vadovavęs mokslininkų iš Ufos ekspedicijai, nepaisant laiko, išsisaugojo išraižyti žmonių vaizdai. Jie panašūs į atlantų, kurių aprašymai pasiekė mus iš senovės rankraščių ir papirusų. Gana dažnai šalia atlantų vaizdų yra nežinomas daiktas-aparatas ovalo formos. Galbūt tai ir yra atlantų skraidantis aparatas, kuris istoriniuose šaltiniuose minimas kaip ,,vimana”?

Neatmetama galimybė, kad piešiniai – tai žinutė ateičiai arba net užuomina palikuonims – visas šventas kompleksas pastatytas atlantų. Senovės Tibeto legendose-rankraščiuose sakoma, kad savo klestėjimo laikotarpiu atlantai buvo įvaldę lemūriečių žinias. Atsižvelgiant į šios galingos civilizacijos amžių, galima tik spėlioti, kokį intelektinį turtą gavo atlantai.

Legendos pasakoja, kad visa ši informacija yra išgraviruotose specialiose aukso plokštėse, o saugomos jos ypatingose slėptuvėse kažkur piramidžių viduje. Jose yra informacija, kuri gali apversti visą pasaulį.

Tibete aptiktas groteskiškos formos 38 m aukščio monumentas, primenantis sėdinčio vyro statulą.

03_Kailaso_paslaptys_©_paranormal_news_ru

Kai kas įžvelgia jame Budos atvaizdą, kuris skaito gulinčią ant kelių knygą. Jo priekis orientuotas į pietryčius, į Ramųjį vandenyną, kur, pasak legendos, buvo senovės Lemūrija, milžiniškas žemynas. Galbūt šis ekspedicijos dalyvių aptiktas monumentas ir yra užuomina apie legendines paslėptas plokštes. Deja, prisiartinti prie šio monumento nėra taip paprasta, nes tai labai pavojinga, kadangi jis yra akmens veidrodžių veiklos centre.

Taigi, kas iš tikrųjų yra Tibeto piramidžių kompleksas?

Jau savaime piramidės forma tam tikru mastu nusako savo paskirtį. Tai yra geriausias energijos ir taip vadinamų radiostezijos spinduliuočių, priklausomų nuo Žemės jėgų, koncentratorius.

Molekulinės biologijos mokslininkas P. Gariajevas (П. Гаряев) ir fizikas G. Tertišnij (Г. Тертышный) Kailašo kalno piramidžių kompleksą pavadino ,,gyvybės matrica Žemėje”. Pavadinimas gimė ne spontaniškai. Šis senovės statinių kompleksas pagal savo struktūrą yra panašus į DNR erdvinę struktūrą. Pagal šių mokslininkų versiją, piramidės sugeria kosmoso energiją ir tiesiogiai retransliuoja ją į gyvų planetos organizmų DNR.

Analogiškos teorijos laikosi ir Ufos ekspedicijos mokslininkas E. Muldaševas. Jis įsitikinęs, kad visos pasaulio piramidės turi griežtą matematinę seką. Dėl šios priežasties jos ir buvo statomos. Visos pasaulio piramidės yra taškai, iš kurių patenkama į subtilių energijų erdvę. E. Muldaševas su savo grupe tvirtina radę neginčijamą ryšį tarp Tibeto piramidžių ir analogiškų kitų senovės monumentų.

Štai ką jis sako, ypač šiuo atveju:

,,Pagrindiniai monumentai (Egipto ir Meksikos piramidės, Velykų sala ir Stounhendžo kompleksas Anglijoje), iš pirmo žvilgsnio mūsų planetoje yra išsibarstę nesistemingai. Bet jeigu į tyrimą įtraukti dar ir Tibeto piramidžių kompleksą, atsiranda jų išsidėstymo ant Žemės paviršiaus griežta matematinė sistema.

Taigi, jeigu nuo pagrindinės Tibeto piramidės – Kailašo nutiesti ašį į priešingą pasaulio pusę, tai ši ašis tiksliai nurodys… Velykų salą su jos paslaptingais akmeniniais stabais.

Jeigu piramidinį Kailašo kalną atsekti dienovidiniu su egiptietiškomis piramidėmis, šios linijos pratęsimas vėlgi patenka į Velykų salą. O atstumas nuo Kailašo iki Egipto piramidžių sudarytų lygiai vieną ketvirtadalį dienovidinio linijos Kailašas – Velykų sala.

Negana to, jei sujungti Velykų salą su Meksikos piramidėmis, šios linijos tęsinys atvestų į Kailašą, o atstumas nuo Velykų salos iki Meksikos piramidžių taip pat sudarytų vieną ketvirtadalį dienovidinio linijos Velykų sala – Kailašas.

Taigi, atstumas nuo Tibeto piramidžių iki Egipto ir nuo Velykų salos iki Meksikos piramidžių yra tas pats: kiekvienas tai gali pamatyti ant gaublio. Mes atlikome skaičiavimus ant Žemės kompiuterinio modelio ir paaiškėjo, kad dvi linijos, jungiančios Kailašą su Velykų sala per Egipto ir Meksikos piramides, apibrėžia tiksliai vieną ketvirtadalį žemės paviršiaus ir dalijasi į du visiškai vienodus trikampius.

Jeigu Kailašo piramidę sujungti linija su Stounhendžo monumentu, šios linijos pratęsimas vėlgi atveda į Velykų salą, o atstumas nuo Kailašo iki Stounhendžo sudarytų trečdalį dienovidinio linijos Kailašas – Velykų sala.

Ši linija dalija nurodytą Žemės rutulio ketvirtį per pusę, o jei ant jos atidėti vieną trečdalį atstumo nuo Velykų salos, ten bus… Bermudų trikampis. Ne išimtis, kad šioje vietoje nuskendo koks nors senovės monumentas ir tuomet visos legendos apie Bermudų trikampį tampa paaiškinamos, įsivaizduojant, kad paskendęs monumentas, toks kaip piramidės ar Kailašo akmens ,,veidrodžiai“ keičia laiko tėkmę, iškreivina erdvę ir pan.

Pagal šią schemą priešingoje Žemės rutulio pusėje nuo Tibeto piramidžių yra Velykų sala. Ten yra akmens skulptūros, o piramidžių, deja, nėra. O Kailaše yra ir tai, ir dar daugiau. Manau, kad Velykų salos rajone turėtų būti nuskendusios piramidės. Be to, verta prisiminti, kad Helena P. Blavatskaja (iš Rusijos kilusi mokslininkė) yra nurodžiusi, kad kažkur Ramiajame vandenyne turėtų būti paskendusi didžiulė piramidė.

Svarbia užuomina apie pasaulio piramidžių sistemos egzistavimą, yra pagrindinės Kailašo piramidės aukštis – 6714 metrai. Faktas tas, kad atstumas nuo Kailašo iki Stounhendžo monumento yra 6714 kilometrai, – tiek pat, kiek nuo Stounhendžo iki Bermudų trikampio ir nuo Bermudų trikampio iki Velykų salos. Taip pat, atstumas nuo Kailašo iki Šiaurės ašigalio yra  6714 kilometrai“.

E. Muldaševas sako, kad egzistuoja pasaulio piramidžių sistema. Ši teorija turi galingus šalininkus. Tiesa, tai ne mūsų amžininkai, o tie, kurie gyveno tolimoje praeityje. Senoviniuose religiniuose tekstuose yra minima, kad prieš tvaną Šiaurės ašigalis buvo Tibeto rajone ir buvo ,,Dievų Sūnų” buveinė.

Ne mažiau įdomūs įrašai pasakoja apie tai, kodėl įvyko Pasaulinis tvanas. Pasirodo, kad tai lėmė smarkiai pasislinkęs Šiaurės ašigalis. Keista, bet jų turinys sutampa ir su kai kurių šiuolaikinių ezoterikų išvadomis! Be to, ezoterika teigia, kad Šiaurės ašigalis vėl  gali užimti savo vietą Tibeto rajone.

Piramidžių išsidėstymo sistemingumą po visą pasaulį palyginus visai neseniai patvirtino Tibeto tarptautinė mokslo ekspedicija (2003-2004 m.), kuriai vadovavo Nobelio premijos laureatas, Miuncheno universiteto profesorius K. Figelman:

,,Egzistuoja pasaulinė piramidžių sistema! Išaiškintas neabejotinas ryšys tarp Tibeto piramidžių komplekso su kitomis senovės struktūromis – Egipto ir Meksikos piramidžių, Velykų salos milžinų, Libano Baalbeko ir Anglijos Stounhendžo… Pagrindinės Tibeto piramidės – Kailašo kalno aukštis – apie 6666 m. Atstumas nuo Kailašo iki Šiaurės ašigalio yra lygus maždaug 6666 km; atstumas nuo Kailašo iki Stounhendžo taip pat 6666 km ir galiausiai 6666 km nuo Stounhendžo iki Bermudų trikampio centro! Ašis, nutiesta nuo Kailašo kalno per Žemės rutulį tiksliai nurodo Velykų salą su jos neįtikėtinais akmeniniais stabais.

Jei tiesia linija sujungtume Kailašą su Cheopso piramidės viršūne, tai jos pratęsimas taip pat atsiremtų į Velykų salą; pagrindinis Kailašo ,,veidrodis” tiksliai nukreiptas į Egipto piramides, o du šiauriniai – į Meksikos piramides. Sfinkso žvilgsnis taip pat nukreiptas į Kailašo pusę“.

Skirtingi mokslininkai pateikia mažai besiskiriančius skaičius, tačiau esmė išlieka ta pati – manoma, kad visgi egzistuoja visų pasaulio piramidžių išsidėstymo sistema.