Slaptos Vatikano žinios apie ateivius

2016 liepa

01_Vatikanas_©_roman_gateway_com

Apie tai, kad bažnyčią, ypač katalikų, domina protingos gyvybės egzistavimas už Žemės ribų, pažangios nežemiškos civilizacijos egzistavimo tikimybė, jau žinoma seniai.

Šventųjų Tėvų nuomonė apie nežemišką gyvybę

Popiežius Benediktas XVI 2006 m. birželio 11-ąją, Angelo dieną, maldos metu ištarė šiuos žodžius: ,,Tikintiesiems Visata yra Dievo ir Šventosios Trejybės vienybės įrodymas – nuo tarpžvaigždinių erdvių iki mikroskopinių dalelių. Viskas, kas egzistuoja, sueina į vieną būtį, kuri savo įvairove ir elementų gausa lieka nepaprastos harmonijos būsenoje”.

Ufologai mano, kad popiežiaus žodžius galima suprasti kaip nežemiškos gyvybės egzistavimo pripažinimą. Po savaitės Eucharistijos apeigos metu popiežius dar kartą palietė tą temą labai trumpai, bet labai daugiareikšmiškai: ,,Eucharistijos veiksmas neapsiriboja tik Bažnyčia, jos prasmė ir vertė turi kosminius matavimus…”

Galima sakyti, kad Benedikto XVI pasisakymai dera su kito aukšto rango bažnyčios hierarcho viešais pareiškimais. Vatikano demonologas, krikščioniškųjų stebuklų tyrinėtojas ir buvęs artimas popiežiaus draugas Corrado Balducci atkreipė į save dėmesį, kai 2006 m. gegužės 7 d. duodamas interviu vienoje italų televizijos laidoje apie NSO, netikėtai pademonstravo iki tol nežinomą nuotrauką, kurioje matosi grupė skrendančių baltų sferinių objektų, išsirikiavusių pagal kryžiaus formą. Štai kaip C. Balducci pakomentavo šį vaizdą:

,,Dabar net Šventa Bažnyčia nebegali ignoruoti NSO egzistavimą ir tuo pačiu cituoti biblinį psalmyną, susijusį su Visata ir jos kūriniais, kitaip tariant, su nežemiškomis būtybėmis”.

Savo poziciją jis patvirtino Katanijos konferencijoje, kur buvo pristatytas kaip ,,Vatikano referentas ufologijos klausimais”.

Tokie įvykiai ir pasisakymai rodo, kad ufologijos srityje Bažnyčia turi gana plačią neskelbiamą informaciją. Kalbant apie paslaptingą nuotrauką, tai apie ją Corrado Balducci jokių duomenų neatskleidė. Tačiau yra įrodymų, kad šią vaizdo medžiagą 2005 m. rugpjūčio 14 d. nufilmavo kažkoks Stephen Burns Pensakoloje (Floridos valstija) ir, kad Vatikano archyvuose yra minėto filmo kopija, taip pat ir kitų medžiagų, susietų su ufologija.

Informacija, gauta iš nepriklausomo NSO ir kitų anomalių reiškinių tyrinėtojo Cristoforo Barbato iš Neapolio, kuris šį ,,paslapties šydą“ sugebėjo pakelti per interneto ryšius su kunigu-ufologu. Štai kaip apie tai rašo pats Barbato:

,,2000-ais metais aš dirbau Romoje Stargate žurnalo korespondentu, kur eilėje straipsnių pateikiau savo išvadas apie keistus reiškinius, turinčius ryšį su Bažnyčia. Netrukus po šitų publikacijų pradėjau gauti elektroninius laiškus iš asmens, kuris save vadino ,,savu žmogumi” Vatikane ir susisiekė su manimi susidomėjęs mano tyrinėjimais. Iš šio žmogaus laiškų paaiškėjo, kad Katalikų bažnyčios centre yra žvalgybos tarnyba, kurią mano korespondentas vadino Vatikano informacijos tarnyba.

Praėjus metams po mūsų kontaktų pradžios jis man pasakė, kad jis yra vienas iš šios tarnybos darbuotojų ir dirba Romoje tam tikroje Vatikano struktūroje. Vėliau aš bandžiau tai patikrinti ir įsitikinau, kad tai tiesa. Galų gale mes susitikome. Šio susitikimo metu be žodinės informacijos aš gavau įvairios medžiagos, o vėliau – paštu atsiųstą vaizdo įrašą, kuris fiksuoja hipotetinės dešimtos planetos (dar vadinamos Planeta X, Nibiru, Marduk) suartėjimo procesą su Saulės sistema. Šis filmas tariamai buvo nufilmuotas 1995 metais iš kosminės automatinės Tarpplanetinės stoties pagal programą Siloe, pradėtą 1990 metų pradžioje. Užfiksuoti vaizdai buvo perduoti į ,,slaptą“ radioteleskopą, kuris yra Jungtinėse Valstijose ir kuriuo išskirtinai disponuoja ekspertai, tarnaujantys Vatikanui. Tikriausiai tas radioteleskopas yra Aliaskoje, apleistoje naftos perdirbimo zonoje”.

Asmeniniai susitikimai su proto broliais

Dar po kurio laiko ,,informatorius” pasakė Cristoforui Barbato, kad Vatikano informacijos tarnyba atsirado rezultate po Dvaito Eizenhauerio, buvusio JAV prezidento, susitikimo… su nežemiškos civilizacijos atstovais! Susitikimas tariamai vyko oro bazėje Muroc Airfield 1954 metų vasario mėn. ir jame taip pat dalyvavo tuometinis Los Andželo vyskupas James Francis McIntyre. Iškart po šio susitikimo vyskupas nuvyko į Romą pranešti popiežiui Pijui XII apie šį neįtikėtiną įvykį. Po šio pareiškimo popiežius ir davė nurodymą įkurti Vatikano informacijos tarnybą, kurios užduotis buvo rinkti bet kokią informaciją apie nežemiškas būtybes. O vyskupas McIntyre grįžo į Jungtines Amerikos Valstijas ir tapo surinktų duomenų perdavimo Vatikanui operacijos vyriausiuju koordinatoriumi.

02_Ar_turi_Vatikanas_ziniu_apie_nezemiska_gyvybe_©pieuvre_ca 03_Popiezius_Pijus_XII_©poschenker_wordpress_com

Bet tai dar ne viskas. Šis sensacingas pranešimas atskleidžia, kad susitikimas vyko su šiaurės tipo nežemiškos rasės atstovais, išeiviais iš Plejadės, Tauro žvaigždyno. Tuo pačiu metu kosminiai svečiai perspėjo žemiečius dėl kontaktų su kitos rasės ateiviais, su kuriais neva jau anksčiau buvo susitikę amerikiečiai Kalifornijos dykumoje. Tokie susitikimai su plejadiečiais įvyko Jungtinėse Valstijose, ir dar du kartus – Vatikano sodų teritorijoje ir Vatikano mokslų akademijoje. Susitikime dalyvavo popiežius Pijus XII.

Visa informacija apie minėtus ryšius Vatikane turi aukščiausio lygio slaptumą, atitinkamą amerikiečių Cosmic Top Secret kategorijai.

Vienuolis-astronomas

Dar vienas žinomas žmogus Vatikane, padaręs nemažai pasisakymų apie NSO ir nežemiškas civilizacijas, – Džordžas Koinas (George Coyne) – vienuolis ir astronomas, buvęs Vatikano astronominės observatorijos JAV Tuksono mieste (Arizona) direktorius. Tiesa, jo samprotavimai buvo skirtingai prieštaringi.

Taigi, 2006 metų sausio mėnesį vykusioje Italijos naujienų agentūros ANSA spaudos konferencijoje jis pasakė, kad ,,šiuo metu nėra jokių mokslinių įrodymų dėl nežemiškos gyvybės egzistavimo… Bet jei tokie įrodymai atsirastų, tai reikštų tik tai, kad Viešpats Dievas yra visų dalykų kūrėjas”.

O štai ką jis rašo 1999 metų kovo mėnesį žurnale Finanziere:

,,… Galima svarstyti galimybę… pasaulių egzistavimą, kuriuose galėtų atsirasti gyvybė, tokia kaip Žemėje… Mes jau turime… pakankamai žinių apie Visatos užgimimą ir evoliuciją, kad – taikant matematinį duomenų apdorojimą – teigti, jog kosmose gali būti iki 1017 planetų labai panašių į Žemę…”

Tuo pačiu 1995 metais, duodamas interviu katalikų laikraščiui Avvenire, Tėvas Džordžas Koinas taip pakomentavo pranešimą apie pastebėtą NSO:

,,NSO – tai neatpažintas skraidantis objektas. Tačiau beveik 95% visi šie skraidantys objektai pasirodė gana gerai identifikuoti… Kaip taisyklė, tai buvo lėktuvai, oro balionai, kiti aerostatai, dujų susikaupimas, natūrali šviesos refrakcija ir kiti optiniai reiškiniai… Todėl NSO reikėtų priskirti ne mokslo sričiai, o mokslinei fantastikai”.

Per šį interviu kunigas apie nežemiškos gyvybės egzistavimo galimybę kalbėjo gana skeptiškai. O prieš kelis metus Tėvas Džordžas Koinas ne tik atmetė nežemiškos gyvybės egzistavimo galimybę, tačiau taip pat kritikavo SETI programą, vadindamas jos finansavimą kaip ,,pinigų išmetimą vėjais“.

Matomai Džordžo Koino netikrumo pozicija ir buvo Vatikano sprendimas atleisti jį iš observatorijos ir išleisti į pensiją, neva dėl sveikatos priežasčių.

Naujuoju observatorijos vadovu tapo argentinietis, Tėvas Jose Funes, neneigiantis gyvybės egzistavimo kitose planetose galimybę. Savo požiūrį šiuo klausimu iš dalies jis atskleidė 2006 m. rugpjūčio 26 d.: ,,Iki šiol mes neturime įrodymų apie nežemiškų gyvybės formų egzistavimą. Nepaisant to, jei ateiviai visgi egzistuoja, tai teologijai nesukelia jokių problemų, nes jie taip pat yra Dievo kūriniai… Ir aš nemanau, kad šioje veiklos srityje mes kada nors patirsime darbo trūkumą”.

Vatikano teleskopai

2006 metų gruodį lenkų žurnalas ,,Stupeni Orakula” pranešė su nuoroda į britų laikraštį ,,Sunday Times“, kad pirmą kartą Katalikų bažnyčios istorijoje Vatikanas dalyvauja astronomijos observatorijos Arizonoje įkūrimo projekte. Romos kurija skyrė 30 milijonų eurų už dviejų galingų teleskopų įrengimą, kurio pagalba galima bus stebėti tolimiausius Visatos kampelius, įskaitant kosminių dulkių debesis, naujų planetų atsiradimo potencialius šaltinius. Stebėjimais ir tyrinėjimais naudojant naujus teleskopus užsiims kunigai-astronomai.

Atsakyti į klausimą, kodėl Šventoji Bažnyčia susidomėjo kosmosu, nėra paprasta. Galbūt ji nori atrasti naujus pasaulius ir civilizacijas, kurios padės jai pažvelgti į ,,tikrąjį tikėjimą”.