Bermudų trikampio paslaptis

2013 balandis

01_Bermudu_trikampis_Saltinis_ABC_News 02_Bermudu_trikampis_Saltinis_Google

Paslaptingas regionas tarp nedidelės Bermudų ir Puerto Riko salų bei JAV valstijos Floridos krantų neabejotinai ir šiandien kelia nerimą lakūnams ir jūrų vilkams. Pirmą kartą apie šią mistinę vietą oficialiai buvo paminėta 1946-aisiais metais žurnale ,,Argosy”: amerikiečių rašytojo, žurnalisto Vincent Gaddis straipsnyje buvo rašoma apie be pėdsakų dingusį lėktuvą, skridusį reisu №19. Daugelį metų Bermudų trikampis yra laikoma viena iš paslaptingiausių pasaulio vietų ir mįsle jo tyrinėtojams.

Australų mokslininkas Joseph Monaghan mano, kad Bermudų trikampio paslaptis gali būti įminta. Kartu su studetu David May ir asistentu jis ilgą laiką tyrinėjo visą turimą medžiagą apie šią vietą, atlikinėjo eksperimentus ir priėjo išvados, kad visi paslaptingi lėktuvų ir laivų dingimai atsiranda dėl sunkiųjų metano dujų sankaupų šiame regione. Bermudų trikampio rajone, įtartinose vietose jau seniai buvo tyrinėjamas vandenyno dugnas ir aptikta, kad jame yra įtrūkimų, pro kuriuos iš žemės plutos gelmių vyksta gamtinių dujų išsiveržimas su dideliu metano kiekiu. Pasak kai kurių australų mokslininkų, išsiveržusios ir kildamos iki vandens paviršiaus dujos virsta į didelius dujų burbulus ir galų gale sprogsta. Nesudegusios dujos toliau kyla į atmosferą. Joseph Monaghan ir David May sumodeliavo kompiuterinę programą norėdami patvirtinti savo versiją. Buvo panaudoti moksliniai faktai bei fizikos dėsniai, hidrodinamikos niuansai: numatomas susidariusio burbulo greitis, metano tankis ir slėgis pačiame susidariusiame burbule, atsižvelgiant į vandens tankį ir sudėtį, į kurį jie patenka. Tyrimo metu buvo nustatyta, kad beveik kiekvienas laivas, kuris patenka į metano burbulų zoną, praranda savo plūdrumą ir pradeda skęsti, be to, greičiau nei įprasta. Mokslininkai mano, kad tokie sprogimai gali sukelti ir aviakatastrofą. Mokslininkai išbandė savo teoriją ir praktiškai: sukonstruotame ir vandeniu užpildytame dideliame rezervuare buvo patalpinti laivų modeliai, o nuo dugno buvo leidžiami gamtinių dujų burbulai. Paaiškėjo, kad laivas, kuris patenka į erdvę tarp išorinio krašto ir dujų burbulo centro, iškart skęsta, koks jis bebūtų. Tačiau, jei jis randasi per atstumą nuo burbulo arba virš jo, laivui grėsmės nėra.

Sklanda pasakojimai apie rastus laivus-vaiduoklius su negyvėliais ir tai tiesa. Yra atvejų, kai Bermudų trikampyje buvo aptikti baisūs radiniai: laivai su negyvais įgulos nariais, nors jų kūnai nebuvo sužaloti. Žmonės paprasčiausiai buvo apsinuodiję metanu.

Archyviniai duomenys rodo, kad per penkis šimtmečius nebuvo pastebėta didesnio dujų kiekio išmetimo Bermudų trikampyje. Galbūt paprasčiausiai toks reiškinys nebuvo fiksuojamas, kadangi šis regionas mokslininkų iki 1946 metų nebuvo atidžiau stebimas.

Yra ir kitos paslaptingų laivų ir lėktuvų dingimų versijos Bermudų trikampyje. Tarp žmonių, gyvenančių netoli Bermudų trikampio, nuo seno sklando pasakojimai, kad vandenyno gelmėse egzistuoja dingusioji Atlantida. Legenda pasakoja, kad ji buvo apsirūpinusi energija iš kristalų, sugebančių siųsti radijo bangas, kurios ir šiandien gali išvesti iš rikiuotės praplaukiančių laivų ar praskrendančių lėktuvų elektroniką.

Pagal kitą versiją, šioje mįslingoje vietoje, kur vyksta anomalijos, yra didelės apimties taip vadinamųjų portalų susitelkimo vieta, iš kurios teleportuojama į kitus pasaulius viskas, kas papuola į jų veikimo zoną. Per pastaruosius penkis šimtmečius Bermudų trikampyje dingo daugiau nei tūkstantis žmonių, o per paskutiniojo šimtmečio laikotarpį pradingo penkiasdešimt laivų ir dvidešimt lėktuvų.

Dar yra manančių, kad Bermudų trikampyje egzistuoja ,,mėlynosios skylės”- laikini tuneliai, per kuriuos ateiviai patenka į kitas dimensijas, taip pat ir į mūsų planetą.

Dažnai paslaptingi dingimai siejami su navigacijos įrangos ir elektronikos gedimais. Tikėtina, kad prietaisams veikti gali trukdyti geomagnetiniai laukai, gali būti stiprios magnetinės anomalijos, iškreipiančios navigacijos prietaisų rodmenis. Visa tai irgi gali būti katastrofos priežastimi.

Dar viena teorija pasakoja, kad priežastis gali būti Golfo srovė. Greita Atlanto vandenyno paviršiaus srovė, susiformavusi iš Meksikos įlankoje srovių pokyčių, būdama apie septyniasdešimt kilometrų pločio, išties yra labai galinga, kad sugebėtų išmušti iš rikiuotės net pačius  moderniausius laivus, o jų liekanas nugramzdinti ir užslėpti giliose dugno daubose, kurių Bermudų trikampyje yra nesuskaičiuojama daugybė.

Mokslininkai turi ir teoriją dėl Atlanto vandenyno ir Karibų jūros atogrąžų audrų Bermudų trikampyje. Norman Hook, jūros duomenų tarnybos Londone „Lloyd’s” darbuotojas, dirbantis šiame rajone, mano, kad visa paslaptis ir yra stiprios audros, sukeliančios milžiniškas bangas, kurios gali sunaikinti net pačias atspariausias naftos platformas. O bangos čia dažnai pakyla iki devynaukščio namo aukščio, tai ne toks jau retas reiškinys Bermudų trikampyje. Tai patvirtina ir palydovų nuotraukos. Todėl Norman Hook teigia, kad jokios čia anomalijos nėra.

Yra nuomonių, kad katastrofų priežastis yra dėl žmogaus klaidų – orientacijos praradimas erdvėje ir neteisingų sprendimų priėmimas lemiamu momentu. Bet, peržvelgiant dingusių laivų ir lėktuvų statistiką, šia teorija sunku patikėti. O kaip yra iš tikrųjų, vis dar neaišku.