Jungtuvių apeigos bažnyčioje

2012 balandis

Jaunųjų poros, besituokiančios bažnyčioje, iškilmingiausiu vestuvių dienos momentu pripažįsta priesaiką, duodamą Dievo visų artimųjų akivaizdoje. Dviejų žmonių gyvenimo sujungimo akimirka bažnyčioje yra labai reikšminga ir vienintelė, todėl ir apie šias tradicines apeigas reikėtų žinoti iš anksto.

Jungtuvių apeigos bažnyčioje susideda iš penkių dalių:

1. Trys klausimai jauniesiems

2. Santuokinė priesaika

3. Priesaikos patvirtinimas

4. Žiedų palaiminimas bei įteikimas

5. Visuotinė malda

Jungtuvių apeigų eiga:

1. Trys klausimai jauniesiems. Tai klausimai, kuriuos jaunieji seniai sau yra uždavę ir žino į juos  atsakymus. Į bažnyčią atėję tuoktis, turi būti tvirtai apsisprendę.

Pirmiausia yra paklausiama kiekvieno atskirai – jaunosios ir jaunikio, ar jie rimtai  nusprendę vesti ar tekėti. Jaunoji pora trumpai atsako į šį klausimą trumpu ,,taip“.

Po to kunigas klausia ar visą gyvenimą pasižadama vienas kitą mylėti ir gerbti.

Trečiuoju klausimu yra paklausiama ar sutinkama pagal Dievo valią susilaukti vaikų ir juos auklėti kaip liepia Dievas ir bažnyčia.

Be abejo, į visus šiuos klausimus atsakome ,,taip“. Tai pirmoji apeiga.

2. Santuokinė priesaika. Ji yra pagrindinė ir svarbiausia jungtuvių apeigų dalis. Kunigas kviečia besituokiančiuosius paduoti vienas kitam ranką ir tarti priesaikos žodžius: ,,Aš, …, imu tave, …, savo žmona (vyru) ir prisiekiu visada būti tau ištikimas (ištikima): kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu.Tepadeda man Dievas.“

3. Priesaikos patvirtinimas. Kunigas patvirtina jaunųjų duotą priesaiką: ,,Šią jūsų priesaiką, duotą Bažnyčios akivaizdoje, testiprina Viešpats savo malone ir jus dosniai telaimina!“

Po šių žodžių kunigas peržegnoja jaunuosius, jie irgi turi persižegnoti.

4. Žiedų palaiminimas ir įteikimas. Kai priesaika jau duota, kunigas palaimina žiedus ir vyksta žiedų apsimainymas, lydimas šių žodžių: ,,Imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – vardan Dievo-Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios“.

5. Visuotinė malda. Po žiedų apsikeitimo ceremonijos seka visuotinė malda, kuri ir užbaigia jungtuvių apeigas. Pasibaigus maldai, jaunieji gauna palaiminimą bendram ir laimingam gyvenimui.