Saturno kultas. Juodasis kubas

2016 vasaris

01_Saturnas_Saltinis_outcastradio_net

Kaip mano kai kurie teoretikai, iliuminatų okultiniai įsitikinimai yra nukreipti į paiešką gamtoje visko, kas atrodo magiška, neįtikėtino pobūdžio ir išnaudoti tai savo tikslams. Jie nori kontroliuoti žmonių gyvenimus naudojant simbolius ir įvairius ritualus. Štai kodėl šios žinios visada buvo laikomos paslaptyje nuo visuomenės.

Simboliai ir spalvos yra visų regimųjų vaizdų statybiniai blokai, jie buvo naudojami nuo pat žmonijos atsiradimo pateikiant dieviškąją energiją (pavyzdžiui, kai kuriose religijose draudžiamas tiesioginis Dievo atvaizdas). Spalvos gali būti naudojamos paveikti protą, yra net toks dalykas kaip spalvų terapija. Spalvos taip pat turi ir fiziologinį poveikį, pavyzdžiui, gali padidinti arba sumažinti kraujo spaudimą. Vienas iš šiuolaikinės psichologijos protėvių Karlas Gustavas Jungas (Carl Gustav Jung) labai domėjosi spalvų įtaka žmogui. Jis tikėjo, kad egzistuoja ryšys tarp alchemijos ir pasąmonės psichologijos, tikriausiai dėl to, kad vaizdai geba paveikti mūsų mintis.

Vienas iš naudojamų simbolių yra kubas – tai tobulybės, patikimumo, saugumo simbolis, tai yra statiška žemės medžiaga. Indų simbolikoje kubas mandaloje reiškia tvarką Visatoje ir priešybių pusiausvyrą.

Kubas hinduizme

Kai kurie iliuminatų simbolių šaltiniai yra susieti su Rytų paslaptimis, kubas iš dalies simbolizuoja indiškas (indų dievybės stovinčios ant kubų), Egipto (faraonai, sėdintys kubo formos sostuose), Pitagoro, Platono tradicijas. Iki šiol kubas jiems yra šventas simbolis, savo ritualuose jį taip pat naudoja masonai.

Kubas yra visos gamtos statybinis blokas, jis įeina į penkių Platono (arba Pitagoro) taisyklingų kietųjų kūnų sudėtį, įskaitant tetraedrą, oktaedrą, ikosaedrą ir dodekaedrą.

02_Penki_Platono_arba_Pitagoro_taisyklingi_kietieji_kunai_Saltinis_joedubs_com

Pitagoro kubas

Viena iš priežasčių, kodėl kubas yra laikomas visos gamtos statybiniu bloku, yra ir tai, kad senovės graikai tikėjo, jog Žemės stichija yra sudaryta iš kubo formos dalelių. Kubas taip pat yra reikšmingas ir numerologijoje.

Trys trikampio pusės atstovauja skaičių 3 ir ši sąvoka yra naudojama gematrijoje, kuri jį priskiria raidžių, žodžių, teiginių skaitinių išraiškų paskaičiavime ir pagal tai, jų tarpusavio ryšių nustatyme. Skaičius 3 reiškia dvasių pasaulį ar dangų, iš kitos pusės skaičius 4 – fizinį pasaulį (materialų, trimatį). Verta pažymėti, kad vertikalus trikampis yra nukreiptas į dangų, o apverstas žemyn žymi žemę.

Kubas – trimatė keturkampio ploto (kvadrato) versija, kuri atitinka materialaus pasaulio fizinę tikrovę. Mes matome, kad skaičius 4 atstovauja įvairias mūsų gyvenimo formas. Yra keturi metų laikai, stichijos (oras, ugnis, žemė ir vanduo), pagrindinės kryptys (šiaurė, pietūs, vakarai, rytai) ir daugybė kitų pavyzdžių.

Juodasis Saturno kubas

Juodasis kubas yra senovės dievo El kulto atgarsis. Semitų civilizacijos dievą Saturną vadino ,,El”. Juodas kubas simbolizuoja šią aukščiausiąją dievybę.

Saturnas asocijuojasi su juoda spalva. Mitologijoje jis apibūdinamas kaip Dievo laikas su dalgiu ir smėlio laikrodžiu, dėl ko asocijuojasi su mirtimi, tuo pačiu ir juoda spalva. Senovėje žmonės tikėjo, kad Saturnas yra labiausiai nutolusi nuo Saulės, kuri buvo laikoma gerio šaltiniu, planeta. Ir jei ji gaudavo mažiau saulės spindulių dieviškosios šviesos, tuomet ir buvo vertinama kaip šalta ir tamsi.

Kaaba – tai švenčiausia islamo vieta, – tai kubas Mekoje (Saudo Arabija). Musulmonai įsitikinę, kad Kaaba buvo pastatyta Abraomo, bet iš tikrųjų – tai okultinis objektas su gilia prasme. Kubas turi ryšį tarp Saturno ir El dievų – jis pavaizduotas juodo kubo išraiška. Panašių kubų galima rasti visame pasaulyje.

03_Saltinis_entasia_ru

Keistas dalykas yra galbūt susijęs su Saturno garbinimu. Tai  NASA kosminių zondų Voyager ir Cassini padarytos jo ašigalių nuotraukos. Jau kelis dešimtmečius Šiauriniame planetos ašigalyje aptiktas ir nuolat stebimas taisyklingas šešiakampis darinys, kuriame siautėja galingi uraganai. Nuotraukos atskleidė, kad šis šešiakampis yra tarsi pritvirtintas prie planetos paviršiaus – jis nejuda ir visiškai nesikeičia, nors jo ribose siautėja milžiniško stiprumo vėjai. Mokslininkų teigimu, tokio taisyklingo objekto nebuvo pastebėta nė vienos planetos atmosferoje. Saturno šešiakampio kilmė ir procesai, lėmę taisyklingą geometrinę formą, lig šiol tebelieka neaiškūs.

04_Saturno_sesiakampis_Saltinis_newparadigm_ws

Šešiakampis – tai paplokščias, tarsi suplotas kubas, žiūrint trijose dimensijose. Atrodo gana keista, kad senovės mistikai kažkaip žinojo apie tai ir garbino Saturną dar iki to, kol buvo padarytos nuotraukos.

Anglijos poetas, magas, mistikas Alisteris Kraulis Saturno brolijoje buvo laikomas pranašu, Thelemos pasekėjams palikęs savo žinių ir įsitikinimų palikimą. Šis magiškas ordinas buvo panašus į daugelį kitų okultinių grupių, ar tai būtų ,,Naujasis amžius“ (New age), masonų ar Thelemos religijos; visos jos nukreiptos į okultinių žinių valdymo idėją tam, kad galėtų evoliucionuotis magiškų ritualų pagalba. Saturno brolija apima 33 pakopas norint pasiekti pilną apsišvietimo spektrą. Galutinis šios brolijos nario tikslas yra savęs sudievinimas, svarbi Thelemos sąvoka, kurios vaisius galima pastebėti muzikos pasaulyje, tarp artistų, mėgstančių kurti tokį įvaizdį.

05_Saltinis_entasia_ru

Saturno brolija pasirinko šią planetą galbūt todėl, kad, kaip buvo manoma, ji labiausiai nutolusi planeta nuo Saulės ir gauna mažiau jos spindulių. Okultiniai praktikai mėgsta pabrėžti dualinę mūsų pasaulio gamtą, todėl, tiesą sakant, jie pasuko ją į ,,tamsiąją pusę”. Galbūt tai ir yra atsakymas kodėl mes matome juodąjį kubą.

Mokymai apie Saturną didelę svarbą suteikia tamsai. Tamsa prieš šviesą, sukuriant matricą jos atsiradimui: be šviesos nėra tamsos! Šiame dualizme vienas polius nebando sunaikinti kito savo paties naudai, greičiausiai jis siekia peržengti poliškumo ribas per abiejų kraštutinumų patirtį.

Panašias mintis savo knygoje Dogme et Rituel de la Haute Magie (1854—1856) išdėstė prancūzų rašytojas, šiuolaikinio okultizmo pradininkas Eliphas Levi: ,,Kad šviesa būtų matoma – Dievas tik pasiūlė tamsą. Kad pasireikštų tiesa – jis abejonę padarė įmanoma. Tamsa – šviesos kontrastas ir klaidų galimybė yra būtina, kad laikinai atsiskleistų tiesa. Jei šėtono skydas nestabdytų Michaelio ieties, – angelo galia pasimestų tuštumoje arba išreikštų save begaliniu naikinimu, nukreiptu iš viršaus žemyn. Ir jei Michaelis nesipriešintų šėtonui, – jis nuverstų Dievą nuo sosto arba pats pasimestų neišmatuojamose aukštybėse. Todėl šėtonas reikalingas Michaeliui kaip pjedestalas statulai, o Michaelis reikalingas šėtonui kaip stabdis lokomotyvui. Analogiškoje ir pasaulinėje dinamikoje atsiremti galima tik į  tai, kas priešinasi. Todėl ir Visata balansuoja tarp dviejų, palaikančių jos pusiausvyrą, jėgų – traukos ir atostūmio. Abi šios jėgos egzistuoja fizikoje, filosofijoje ir religijoje: fizikoje jos gamina pusiausvyrą, filosofijoje – kritiką, o religijoje – progresuojantį apreiškimą”.