Devintoji planeta ar dar viena mažų planetų juosta

2016 balandis

01_Saltinis_americaspace_com

Mokslininkai jau ne vienerius metus svarsto apie galimą devintą planetą, egzistuojančią toli Saulės sistemoje. Ne per seniausiai jie pateikė svariausius savo įrodymus, todėl ši informacija išlieka astronomų dėmesio centre. Tačiau kol kas realiai ši planeta neaptikta ir teorija lieka teorija.

Harvardo universiteto astronomai iškėlė naują versiją apie mūsų Saulės sistemos struktūrą. Jie teigia, kad už Koiperio juostos yra ne devintoji X planeta, o galintis egzistuoti dar vienas mažų planetų žiedas. Astronomai Ann-Marie Madigan ir Michael McCourt mano, kad galimai esanti tolima mažų planetų juosta yra masyvesnė nei Koiperio kometoidų žiedas ir tai labiau įsilieja į Saulės sistemos sandarą nei devintoji planeta.

Mokslininkė Ann-Marie Madigan New Universe Daily paskelbtame straipsnyje teigia, kad nauja teorija, kaip ir devintosios planetos paieška, grindžiama tuo, kad prie Saulės sistemos ribų turėtų egzistuoti daugiau masės. Tai paaiškintų keistas kai kurių Koiperio juostos objektų orbitas. Pasak mokslininkų, šios masės pasiskirstymas kitoje, dar labiau nutolusioje juostoje, kur turėtų būti daugiau planetų, labiau paaiškintų kometoidų, esančių Koiperio juostoje, gravitacinius nukrypimus.

Mokslininkai Konstantin Batygin ir Mike Brown iš Kalifornijos technologijos instituto, kurie aptiko dar nežinomą planetą matematinio modeliavimo bei kompiuterinės simuliacijos būdu, sako, kad jie neatmeta galimybės jog egzistuoja papildoma juosta su nedideliais objektais išorinėje Saulės sistemos pusėje. Bet visgi yra įsitikinę, kad tolimoje orbitoje egzistuoja dar viena didelė planeta.

02_Saltinis_earthsky_org

Reikia prisiminti, kad pirmieji įrodymai, jog dabar žinoma Saulės sistemos struktūra yra neišsami ir netiksli, atsirado dar prieš 150 metų. Dabar Koiperio juostoje yra NASA kosminis zondas New Horizons. Jis jau aplenkė Plutoną ir artėja prie mažesnio objekto šioje zonoje pavadinimu 2014 MU69. Daroma prielaida, kad naujuosius horizontus jis pasieks 2019 metų pirmąjį pusmetį. Tiesa, net ir tuomet šis kosminis zondas išliks dar labai toli nuo devintos planetos arba nuo antrosios Koiperio juostos. Pagrindinė astronomų viltis išorinės Saulės orbitos tyrime yra galingi teleskopai, tokie kaip Subaru Havajų observatorijoje.

Astronomai Ann-Marie Madigan ir Michael McCourt žada netolimoje ateityje naują teoriją apie Saulės sistemos sandarą pilnai publikuoti mėnesiniame Royal Astronomical Society leidinyje.